tiistai 21. toukokuuta 2013

UNESCO ASPnet –TOIMINTA


Laanilan lukiolle myönnettiin keväällä 2012 maailmanlaajuisen UNESCO-kouluverkoston (ASP - Associated Schools Project Network) certifikaatti. UNESCO ASPnet –toiminta arvioidaan kansainvälisin laatukriteerein ja certifikaatin saaminen edellyttää, että kansainvälisyyskasvatus on vakiintunut osaksi arjen toimintaa. UNESCO ASP -kouluna pyrimme toiminnallamme lisäämään nuorten kansainvälistä kulttuurista ymmärtämystä ja osaamista sekä valmistamaan heitä kohtaamaan menestyksekkäästi monimutkaistuvan maailman haasteet. Unesco-kouluna Laanilan lukiolla on monenlaista toimintaa, mm. englanninkielistä kansainvälisyyskasvatusta, kansainvälisiä kulttuuriluentoja, ruotsinkielistä kummiopiskelijatoimintaa sekä yhteistyöprojekteja muiden koulujen kanssa Suomessa ja eri puolilla maailmaa. Testaamme myös UNESCOn aineistoja ja levitämme hyviä käytänteitä, jotka liittyvät globaaleihin kysymyksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmiin, ihmisoikeuksiin ja demokratiaan, kulttuuriperintöön ja kulttuurienväliseen oppimiseen sekä ympäristönsuojeluun. Opettajat ja lukion oppilaskunta suunnittelevat ja käynnistävät yhdessä UNESCO-toimintoja koulun arkeen. Suomen Unesco-koulutoimintaa koordinoi Opetushallitus.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti