maanantai 15. toukokuuta 2017

Kaikki erilaisia, kaikki laanilalaisia

"Meille ovat tervetulleita kaikki "
UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on täten edistää tavoitetta, että oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia kunnioitettaisiin maailmanlaajuisesti riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta. 
UNESCO-koulu Laanilan lukio haluaa edistää koulun sisäistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta syrjintää ehkäisevillä konkreettisilla toimilla.
Katselimme keväällä 2017 opiskelijaryhmissä aiheeseen liittyviä filmejä ja esitimme opiskelijoille seuraavat kysymykset:
Millaisia ajatuksia seuraavat filmit herättävät?
Miten Laanilan lukiossa voitaisiin huomioida filmeissä esille tuodut asiat?

1) Kiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle jääminen 
2) Ennakkoluulot ja maahanmuuttajat

Laanilan lukion opiskelijoiden ajatuksia ko. filmeistä:1) "Filmi herätti surullisia ajatuksia. On keljua, kun jätetään ulkopuolelle. Asialle pitäisi tehdä jotain."
"Pitäisi huomioida kaikki, jotka näyttävät olevan aina yksin ja käydä juttelemassa heidän kanssaan."
"Otetaan kaikki mukaan, eikä jätetä ketään ulkopuolelle."
"Filmi nosti tunteet pintaan. Ongelma on tuttu, myös meidän koulussa."
"Huolestuttavan tuttu ja arkipäiväinen ongelma."
"Kiusaajat tarvitsevat asennemuutoksen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma ja me kaikki olemme syyllisiä tähän."
"Pystyin samaistumaan tunteeseen, jota filmin henkilö koki. Hänen sanansa olivat aivan kuin minun suustani."
"Tällaista kiusaamista tapahtuu varmaan monessa ryhmässä/koulussa."
"Vaikka olemme kaikki erilaisia, niin meidät kaikki pitäisi silti ottaa mukaan porukkaan."
"Ei jätetä ketään yksin, koulun käytävillä voisi rohkaistua ja mennä puhumaan yksinäisille ihmisille ja ryhmätöissä pitäisi ottaa mukaan kaikki."
"Hiljaiset ihmiset on helppo jättää yksin, kun itselläkään ei riitä rohkeutta mennä juttelemaan ja sitä uskottelee, että kyllä se pärjää, kun tykkää olla yksin."
"Huomioidaan kaikki, sillä jokainen on yhtä arvokas."
"Yritetään tulla toimeen kaikkien kanssa."
"Laanilassa ei ole yksinäisiä tyyppejä silminnähtävästi, mutta on ollut, ja tietääkseni ne, jotka ovat olleet yksin ovat lopulta saaneet ihmisiä ympärilleen."
"Kynnys tutustua uusiin ihmisiin kasvaa ajan kuluessa ja porukoiden vakiintuessa. Heti alussa pitäisi saada ihmiset yhteen. Pienet ryhmät tietysti auttaisivat asiaa."
"Laanilassa on paljon erilaista porukkaa ja kaikki on kuitenkin hyväksyttyjä."


2) "Mietin, että mitä jos olisin itse maahanmuuttaja ja huonossa asemassa uudessa kotimaassani."
"Ulkomaalaiset herättävät pelkoa, koska he ovat tuntemattomia ja usein ennakkoluuloja ei edes haluta muuttaa. Suomalaiset pelkäävät tuntematonta, mutta tilanne on koko ajan menossa parempaan suuntaan, sillä nuoret kasvavat suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen ja tottuvat ulkomaalaisiin."
"Maahanmuuttajia pitäisi tutustuttaa suomalaisopiskelijoihin esim. järjestämällä jokin ryhmä, jossa tehtäisiin yhdessä asioita."
"Maahanmuuttajat voisivat vierailla kouluissa kertomassa entisestä elämästään ja elämästään Suomessa."
"Toivon kouluumme vielä enemmän kansainvälisiä kursseja/projekteja, vaihto-oppilaita, tutustumista eri kulttuureihin ja ulkomaisia opettajavierailuja. Ne ovat toimineet hyvin!"
"On surullista ja jopa raivostuttavaa, että maahanmuuttajia pidetään vastenmielisinä ja heihin suhtaudutaan väheksyvästi."
"Maahanmuuttajista on paljon ennakkoluuloja, jotka eivät usein pidä paikkaansa. Heidän taustansa ovat hyvin erilaisia, mutta usein ajatellaan, että siihen on aina yksi ja sama syy."
"Stereotypiat eri kansallisuuksista ovat mustavalkoisia ja liioiteltuja."
"Harmi, että suomalaiset ovat luonteeltaan niin hiljaisia, sisäänpäinkääntyneitä ja ujoja puhumaan vieraita kieliä, joten tutustuminen maahanmuuttajiin on vaikeaa."
"Maahanmuuttajien asioita pitäisi ottaa enemmän puheeksi ja tuoda heidän ongelmiaan enemmän esille. Yleensä ennakkoluulot johtuvat tietämättömyydestä."
"Pyritään ottamaan kaikki tasavertaisina vastaan. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia."
"Laanilassa ulkomaalaisilla on ystäviä ja hyvä olla."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti