keskiviikko 1. toukokuuta 2019

Kun on tahtoa, on toivoa

Laanilan lukion Unesco-ryhmän perustaminen ja toiminta lukuvuonna 2018-2019

”Hieno matka! Pääsimme konkreettisesti mukaan ihmisoikeustyöhön. Suunnittelimme ja toteutimme ihan oikean mielenosoituksen. Mutta huomasimme, että kaikkien muiden maiden kouluille oli perustettu ryhmä ihmisoikeustyöskentelyä varten. Me Suomen koulujen edustajat olimme ainoita, joilla ei ollut mitään vastaavaa.”

Tällaisia terveisiä kertoivat koulumme opiskelijat Siina Kärkkäinen ja Jaara Chikfa lukukauden alkaessa elokuussa 2018. He olivat hakeneet ja päässeet kesällä järjestettyyn Amnesty Internationalin Nordic Youth Conferenceen eli Amnestyn pohjoismaisten nuorten kokoontumiseen Tanskaan. Viiden päivän aikana he perehtyivät luennoilla ja työpajoissa eri puolilla maailmaa tehtävään ihmisoikeustyöhön, tutustuivat muiden pohjoismaisten koulujen edustajiin ja kuulivat heidän jakavan kokemuksiaan Amnesty-ryhmissä toimimisesta.
Opiskelijat tietävät paljon kestävän kehityksen periaatteista, kokevat ilmastoahdistusta ja ovat tietoisia ihmisoikeusloukkauksista. Moni lukiolainen haluaisi toimia paremman maailman puolesta, mutta keinot toisinaan puuttuvat. Siina ja Jaara, Laanilan lukion abiturientit, tekivät aloitteen ”maailmanparannusryhmän” perustamisesta omalle koulullemme. Näin Laanilan lukion Unesco-ryhmä sai alkunsa.

Ensimmäisenä toimintavuonnaan ryhmämme on ollut pieni mutta sitäkin aktiivisempi. Jaaran ja Siinan lisäksi saimme joukkoihimme toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat Iisa Kiviojan, Jere Jacklinin, Saku Koutaniemen ja Anni Väärälän. Lukuvuoden päätteeksi kysyin opiskelijoilta, miksi he haluavat kuulua Unesco-ryhmään. Vastauksista välittyy huoli maailman todellisuudesta ja halu toimia aktiivisesti sekä lähialueella että globaalisti:

  • ”Kuulun Unesco-ryhmään, koska haluan edistää kestävän kehityksen mukaisen elämäntavan toteutumista.”
  • ”Koen ihmisoikeuksien edistämisen tärkeäksi. Suomessa asiat ovat kuitenkin verrattain hyvin ja saatamme joskus unohtaa, mitä muualla maailmassa tapahtuu.”
  • ”On sääli, ettei Unesco-status ole aiemmin oikein näkynyt koulumme arkipäivässä. Sitä olen halunnut tehdä näkyvämmäksi.”
  • ”Kouluyhteisön kehittäminen on mielestäni tärkeää. Koulussa pitää olla mahdollisuus tehdä muutakin kuin tavallista koulutyötä, pitää tarjota muutakin merkityksellistä tekemistä ja oppimista.”
  • ”Haluan välittää tietoa maailmasta muillekin. Maailmassa tapahtuu paljon esimerkiksi ihmisarvoa loukkaavia asioita, joista omat vanhempanikaan eivät ole tietoisia.”
  • ”Haluan toimia sekä ihmisoikeuksien että maapallon hyväksi. Ilmastonmuutos on ihmisoikeusasia.”

Ensimmäinen konkreettinen tekomme oli jatkaa yhteistyötä Amnesty Internationalin kanssa osallistumalla kirjemaratoniin. Kirjemaraton on jokasyksyinen maailman suurin ihmisoikeustapahtuma, jossa pyritään kirjeiden ja korttien avulla vaikuttamaan ihmisoikeusloukkausiin eri puolilla maailmaa. Toimelias Unesco-ryhmämme järjesti mahdollisuuden kirjemaratoniin osallistumiseen koko lukiollemme sekä samassa rakennuksessa toimivalle Laanilan yläkoululle. Vaikuttamiskirjeitä ja solidaarisuuskortteja kirjoitettiin oppitunneilla ja koulun aulassa yhteensä yli sata kappaletta.Toinen isompi ponnistus ennen joulua oli kestävään kehitykseen liittyvän salitilaisuuden järjestäminen koko lukion väelle. Saimme vieraiksemme silloisen CMI:n rauhanvälittäjän ja nykyisen kansanedustajan Hussein al-Taeen sekä Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijän Mikko Pyhtilän. Heille esitettyjä kysymyksiä oli mietitty filosofian, uskonnon ja yhteiskuntaopin tunneilla. Sekä vieraat että lukiomme opiskelijat kokivat tilaisuuden hyvin mieleenpainuvaksi.

Joulun jälkeen suuntasimme ajatuksemme helmikuussa vietettävään YK:n sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivään. Halusimme järjestää tapahtuman, johon pääsisivät osalliseksi sekä yläkoulu että lukio. Päädyimme ottamaan yhteyttä Oulun Hope ry:hyn ja yhteistyössä yhdistyksen kanssa järjestimme hyväntekeväisyysmyyjäiset sekä mahdollisuuden lahjoittaa itselle tarpeettomiksi käyneitä vaatteita ja harrastustavaroita vähävaraisille perheille. Saimme myös lähiympäristön yrityksiä mukaan lahjoittamaan arpajaispalkintoja.
Myös YK:n kansainvälinen äidinkielen päivä tuli lukuvuoden aikana huomioiduksi: teetimme kyselyn yläkoulun ja lukion oppilaille ja opiskelijoille heidän äidinkielistään sekä omien äidinkielien kauneimmista sanoista. Unesco-ryhmän opiskelijat pitivät koko kouluyhteisölle päivänavauksen, jossa he kertoivat kyselyn tuloksista ja haastattelivat kahta opiskelijaa, joilla on suomen kielen lisäksi jokin toinen äidinkieli (haastattelemillamme opiskelijoilla nämä olivat venäjä ja arabia).

Huhtikuussa Laanilan lukiolaisia oli myös mukana maailmanlaajuisessa ilmastomielenosoituksessa Oulun kaupungintalolla ja torilla. "Elinkelpoinen maapallo kuuluu meille!" "Ilmastotekoja NYT!"


Ensi vuoden suunnitelmia laatiessamme huomasimme, että nälkä kasvaa syödessä: aikomuksenamme on jatkaa joitain hyviksi havaitsemamme työtapoja, mutta mahdollisesti suuremmassa mittakaavassa. Hyväntekeväisyystempauksen tekeminen uudestaan joko Hope ry:n tai jonkin toisen järjestön kanssa kiinnostaa opiskelijoita kovasti. Suunnittelimme myös YK:n teemapäivien monipuolisempaa esiin nostamista. Vierailijoita, tietoiskuja, päivänavauksia – ideariihi kävi kiivaana kevään viimeisessä kokoontumisessa. Keväällä 2020 Oulussa järjestetään koko kaupungin lapsille ja nuorille suunnattu Toivon agenda 2030 -tapahtuma, jossa Unesco-ryhmämme aikoo ehdottomasti olla mukana!

Kun on tahtoa, on toivoa.

Laanilan lukion Unesco-ryhmän puolesta

Tiina Fredriksson ja Janna Väänänen, ryhmää luotsaavat opettajat

keskiviikko 20. helmikuuta 2019

Hyväntekeväisyystempaus Laanilassa YK:n sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä

Koulumme Unesco-ryhmä järjesti hyväntekeväisyystempauksen YK:n julistaman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivänä 20.2.2019. 

Kaikki päivän aikana kerätyt varat lahjoitettiin Hope ry:n kautta Oulun seudun vähävaraisille lapsiperheille.
Laanilalaiset osallistuivat tempaukseen järjestämällä:
a) leivonnaismyyjäiset koulun aulassa
b) arpajaiset (palkintoina mm. leffalippuja ja pizzalahjakortteja)
c) vaate- ja kodin käyttötavaralahjoitukset suoraan perheille
Hope ry:n edustaja Kerttu Hannila oli paikalla koulun aulassa kertomassa yhdistyksen tärkeästä työstä.


tiistai 4. joulukuuta 2018

Dear Santa,Dear Santa, we have come up with a few wishes on equality. If we could wish three changes in our country, Europe, and in the world, they would be:

1. We wish that everyone in Finland would have an opportunity to get work regardless of their ethnic background. We have a few minority groups in Finland, but they are not equal comparing to main population when it comes to getting employed.

2. We wish that everyone who comes to Europe looking for safer and better life conditions, would get protection and an equal opportunity to build a new safe life in here.

3. We wish that every country in the world would take equal responsibility when it comes to meeting the challenge of climate change. The countries who haven't inflicted climate change are the ones who suffer most of its causes. Climate change is a human rights issue.

Yours sincerely,

UNESCO student team
Laanila High School 

perjantai 2. marraskuuta 2018

World perspectives on Sustainable Development

Guest speakers Hussein Al-Taee, Crisis Management Initiative CMI's Peace Mediator and Project Manager for Iraq, and Mikko Pyhtilä, Missionary for Felm (Agency of the Evangelical Lutheran Church of Finland (ELF) for its international work) visited Laanila High School on 1st November 2018.

keskiviikko 15. elokuuta 2018

Ihmisoikeusdraamatyöpajat Laanilassa keväällä 2018


Kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusasiantuntija Johanna Lampinen Oulun yliopistolta rantautui jälleen Laanilan lukion englannin kielen tunneille yhdessä kansainvälisten opettajaopiskelijoidensa kanssa huhtikuussa 2018. Laanilalaiset saivat eläytyä maailman eri todellisuuksiin englanninkielisissä draamatyöpajoissa, joissa jokainen sai oman roolinsa tilanteessa, jossa kulttuurierot hämmensivät ja ihmisoikeudet joutuivat koetukselle.
maanantai 13. elokuuta 2018

Saku Koutaniemi Suomen edustajaksi Global Citizen 2030 -leirille Saksaan!

Global Citizen -tapahtuma Saksassa syyskuussa 2018

Suomen ASPnet-koulut osallistuvat pää-UNESCON lippulaivahankkeeseen Baltic Sea -projektiin.
Laanilan lukiosta mukaan lähtevät 2. vuoden opiskelija Saku Koutaniemi sekä biologia-, maantieteen opettaja Jussi Tomberg.

BSP-hankkeen tämän vuoden päätapahtuma on kansainvälinen konferenssi, jonka nimi on Global Citizen 2030.

Aika:                 18. – 21.9. 2018
Paikka:             Dampin leirikeskus Itämeren rannalla  www.ostsee-resort-damp.de

Opetushallitus lähettää yhteensä 12 oppilasta ja opiskelijaa - Suomen eri Unesco-kouluista - osallistujiksi tähän tapahtumaan, jossa rakennetaan Itämeren kansalaisten yhteistyötä. Osallistujat ovat iältään 15 – 19 -vuotiaita.

Paikalle odotetaan yli 300 osallistujaa ja ohjelmassa on työpajoja, retkiä ja vapaa-ajan ohjelmaa ja paljon muuta.