sunnuntai 18. toukokuuta 2014

Kaikki erilaisia, kaikki laanilalaisia

"Kaikki erilaisia, kaikki laanilalaisia "
"Ollaan ihmisiksi, tullaan maailmankansalaisiksi"

"Meille ovat tervetulleita kaikki "
UNESCO:n päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on täten edistää tavoitetta, että oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia kunnioitettaisiin maailmanlaajuisesti riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta.
Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä UNESCO käynnisti vuonna 1953 ASP-kouluverkkohankkeen. Nykyään projekti on käynnissä 172 maassa, ja siihen kuuluu yli 7500 koulutusalan instituutiota.

Pohdittavaksi opiskelijaryhmissä:
Millaisia ajatuksia seuraavat filmit herättävät?
Miten Laanilan lukiossa voitaisiin huomioida filmeissä esille tuodut asiat?
Miten filmeissä esitetyt asiat näkyvät Laanilan lukion, Unesco-koulun, sloganeissa?

1) Kiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle jääminen 
2) Ennakkoluulot ja maahanmuuttajat
3) Kaikki muuttuu paremmaksi
4) Kovasikajuttu / Pertti Kurikan Niminpäivät

Laanilan lukion 2. vuosikurssin opiskelijoiden ajatuksia ko. filmeistä:

1) "Filmi herätti surullisia ajatuksia. On keljua, kun jätetään ulkopuolelle. Asialle pitäisi tehdä jotain."
"Pitäisi huomioida kaikki, jotka näyttävät olevan aina yksin ja käydä juttelemassa heidän kanssaan."
"Otetaan kaikki mukaan, eikä jätetä ketään ulkopuolelle."
"Filmi nosti tunteet pintaan. Ongelma on tuttu, myös meidän koulussa."
"Huolestuttavan tuttu ja arkipäiväinen ongelma."
"Kiusaajat tarvitsevat asennemuutoksen. Tämä on meidän kaikkien yhteinen ongelma ja me kaikki olemme syyllisiä tähän."
"Pystyin samaistumaan tunteeseen, jota filmin henkilö koki. Hänen sanansa olivat aivan kuin minun suustani."
"Tällaista kiusaamista tapahtuu varmaan monessa ryhmässä/koulussa."
"Vaikka olemme kaikki erilaisia, niin meidät kaikki pitäisi silti ottaa mukaan porukkaan."
"Ei jätetä ketään yksin, koulun käytävillä voisi rohkaistua ja mennä puhumaan yksinäisille ihmisille ja ryhmätöissä pitäisi ottaa mukaan kaikki."
"Hiljaiset ihmiset on helppo jättää yksin, kun itselläkään ei riitä rohkeutta mennä juttelemaan ja sitä uskottelee, että kyllä se pärjää, kun tykkää olla yksin."
"Huomioidaan kaikki, sillä jokainen on yhtä arvokas."
"Yritetään tulla toimeen kaikkien kanssa."
"Laanilassa ei ole yksinäisiä tyyppejä silminnähtävästi, mutta on ollut, ja tietääkseni ne, jotka ovat olleet yksin ovat lopulta saaneet ihmisiä ympärilleen."
"Kynnys tutustua uusiin ihmisiin kasvaa ajan kuluessa ja porukoiden vakiintuessa. Heti alussa pitäisi saada ihmiset yhteen. Pienet ryhmät tietysti auttaisivat asiaa."
"Laanilassa on paljon erilaista porukkaa ja kaikki on kuitenkin hyväksyttyjä."

2) "Mietin, että mitä jos olisin itse maahanmuuttaja ja huonossa asemassa uudessa kotimaassani."
"Ulkomaalaiset herättävät pelkoa, koska he ovat tuntemattomia ja usein ennakkoluuloja ei edes haluta muuttaa. Suomalaiset pelkäävät tuntematonta, mutta tilanne on koko ajan menossa parempaan suuntaan, sillä nuoret kasvavat suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen ja tottuvat ulkomaalaisiin."
"Maahanmuuttajia pitäisi tutustuttaa suomalaisopiskelijoihin esim. järjestämällä jokin ryhmä, jossa tehtäisiin yhdessä asioita."
"Maahanmuuttajat voisivat vierailla kouluissa kertomassa entisestä elämästään ja elämästään Suomessa."
"Toivon kouluumme vielä enemmän kansainvälisiä kursseja/projekteja, vaihto-oppilaita, tutustumista eri kulttuureihin ja ulkomaisia opettajavierailuja. Ne ovat toimineet hyvin!"
"On surullista ja jopa raivostuttavaa, että maahanmuuttajia pidetään vastenmielisinä ja heihin suhtaudutaan väheksyvästi."
"Maahanmuuttajista on paljon ennakkoluuloja, jotka eivät usein pidä paikkaansa. Heidän taustansa ovat hyvin erilaisia, mutta usein ajatellaan, että siihen on aina yksi ja sama syy."
"Stereotypiat eri kansallisuuksista ovat mustavalkoisia ja liioiteltuja."
"Harmi, että suomalaiset ovat luonteeltaan niin hiljaisia, sisäänpäinkääntyneitä ja ujoja puhumaan vieraita kieliä, joten tutustuminen maahanmuuttajiin on vaikeaa."
"Maahanmuuttajien asioita pitäisi ottaa enemmän puheeksi ja tuoda heidän ongelmiaan enemmän esille. Yleensä ennakkoluulot johtuvat tietämättömyydestä."
"Pyritään ottamaan kaikki tasavertaisina vastaan. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia."
"Laanilassa ulkomaalaisilla on ystäviä ja hyvä olla."

3) "Suvaitsevaisuus on hyve, suomalaiset ovat joissakin asioissa ennakkoluuloisia. Meidän tulee hyväksyä kaikki sellaisina kuin he ovat."
"Näistäkin asioista pitäisi puhua enemmän."
"Filmissä oli paljon rohkaisevia ja positiivisia ajatuksia."
"Ihanaa, että nämä ihmiset uskaltavat olla niin avoimia ja ylpeitä asiasta."
"Älä tuomitse ketään. Äläkä kulje massan mukana, vaan ole rohkeasti oma itsesi."
"Kaikki saavat itse päättää mitä haluavat tehdä ja kenen kanssa mennä naimisiin yms."

4) "Hienoa, että kehitysvammaisille on harrastusmahdollisuuksia ja, että he pääsevät näyttämään millaisia ihmisiä ovat."
"Filmin henkilöt olivat todella iloisia, hauskoja ja hellyttäviä."
"Meidän tulee ymmärtää ja suvaita ja kunnioittaa kehitysvammaisten erilaisuutta, kohdella kaikkia tasa-arvoisesti ja ottaa heidät mukaan erilaiseen toimintaan."
"Annetaan kaikkien olla oma itsensä."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti